عنوان تاریخ اجرا برگزارکننده
دربند - شيرپلا (ارتفاع 2750 متر) 1398/12/16 گروه کوهنوردي تهران کوه
کوير بکر بشرويه 1398/12/16 باشگاه کوهيانه
دره حصارک 1398/12/09 گروه جوهنوردي تهران کوه
گيلده (گردنه حيران) 1398/12/08 باشگاه طبيعت گردي وگردشگري ايلهام تبريز
دشت مخابرات و چشمه شمسک 1398/12/09 باشگاه کوهنوردي پيشگام گرگان
تور غار چال نخجير و معبد خورهه 1398/12/09 آرند تور
تور ماسوله درياچه سقالکسار 1398/12/08 آرند تور
درياچه نمک حوض سلطان 1398/12/09 گروه کوهنوردي تهران کوه
قلعه اويري کليبر 1398/12/09 تبريز تور
قله آسمان کوه (ارتفاع 2781 متر) 1398/12/09 همنوردان پايتخت
کاشان ، اصفهان ، شيراز (ويژه نوروز 99) 1398/12/29 باشگاه کوهنوردي و طبيعت گردي ايلهام تبريز
تور يزد (نوروز 99) 1399/01/03 پارسيان گشت گلستان (گروه ققنوس)
دره خزينه ، کول چپ 1398/12/21 گروه گردشگري پرسه
قله آرا کوه ( ارتفاع 2700 متر) 1398/12/02 همنوردان پايتخت
صعود به چين کلاغ (ارتفاع 2820 متر) 1398/12/02 باشگاه کوهنوردي بهمن
تور جنگل جزولي و آبشار فصلي . توسکستان 1398/12/02 پارسيان گشت گلستان(گروه ققنوس)
پيمايش دره برود و بازديد آبشار برود 1398/12/02 باشگاه کوهيانه
منطقه ميان روان به چشمه پنج افرا 1398/12/02 باشگاه کوهنوردي پيشگام گرگان
آبشار جوزک 1398/12/02 هيئت کوهنوردي شهرستان راميان