عنوان تاریخ اجرا برگزارکننده
برنامه يکروزه پيمايش مسير جنگلي درياچه سقالکسار 1398/10/13 باشگاه کوهنوردي همگام باطبيعت
تور يک روزه درياچه اليمالات و ساحل محمودآباد 1398/10/20 آژانس گردشگري سفرهاي دور و نزديک
قله برف انبار - قم 1398/10/13 گروه کوهنوردي تهران کوه
کاشان گردي 1398/10/19 شرکت خدمات مسافرتي آرياناسير دالاهو
صعود زمستاني به قله عجم (خلخال) به ارتفاع 3000 متر 1398/10/13 باشگاه کوهنوردي آلوارس اردبيل
صعود قله آراکوه 1398/10/13 گروه گردشگري پرسه
تور يزد 1398/10/25 شرکت خدمات مسافرتي آرياناسير دالاهو
کوير مصر 1398/10/18 شرکت خدمات مسافرتي آرياناسير دالاهو
طبس تا کال‌جني 1398/10/24 شرکت خدمات مسافرتي آرياناسير دالاهو
کوير ورزنه 1398/10/19 شرکت خدمات مسافرتي آرياناسير دالاهو
جزيره هرمز 1398/10/24 شرکت خدمات مسافرتي آرياناسير دالاهو
پيمايش مسير چشمه عسل طرقبه 1398/10/13 باشگاه كوهنوردي کوهيانه
کوير مصر تا ايراج 1398/10/10 باشگاه گردشگري فردوسي
سفر يک ونيم روزه بهشت دره سي(گردنه حيران) 1398/10/12 تبريز تور
بازه صدر به شکرآب (بوژان) 1398/10/09 باشگاه کوهنوردي گردشگري مرواريد
کليساي سنت استپانوس جلفا 1398/10/13 باشگاه کوهنوردي ايلهام
ابيانه و باغ فين 1398/10/13 شرکت خدمات مسافرتي آرياناسير دالاهو
غار چال نخجير و معبد خورهه 1398/10/12 شرکت خدمات مسافرتي آرياناسير دالاهو
غار آبي عليصدر تا شهر سفال لالجين 1398/10/13 شرکت خدمات مسافرتي آرياناسير دالاهو
صعود زمستانه قله بُزغوش 1398/10/06 باشگاه کوهنوردي آلوارس اردبيل