عنوان تاریخ اجرا برگزارکننده
جنوب گردي 1398/11/21 گروه طبيعت گردي
بازديد از غار سهولان و خريد از بازار مهاباد 1398/10/13 باشگاه کوهنوردي سايمان
آب بندان و جنگل زيباي استون آباد 1398/10/13 آژانس مسافرتي كهكشان
پيمايش دره ارچنگ شانديز 1398/10/12 باشگاه كوهنوردي کوهيانه
قله جنگلي " لاکمر" (کمر پشت) 1398/10/13 همنوردان" پايتخت
تور يکروزه بليران هزار رنگ (جنگل هزار رنگ آمل) 1398/10/13 آژانس آمورا سير
تور يک روزه جنگل راش 1398/10/13 آژانس مسافرتي راسپينا پرواز
تور يک روزه غارهاي نمکي و معادن نمک 1398/10/12 آژانس ميراث صد دروازه
تور شاد يکروزه نمک آبرود و رامسر 1398/10/20 آژانس تچرا سير کبير
تور يکروزه درياچه ارواح 1398/10/13 آژانس پارس تور
دره ييلاقي گرينه (ماهي سرا) 1398/10/06 باشگاه کوهنوردي مرواريد
صعود به قله گل اندام به ارتفاع 3070 متر 1398/09/21 گروه گردشگري پرسه
گلفشان (نفتليجه) 1398/09/28 باشگاه کوهنوردي و طبيعت گردي بيله داغ
تور جنگل اليمستان يک روزه 1398/10/07 آژانس مسافرتي آبي گشت
تور 2 روزه کوير ريجن 1398/10/12 آژانس مسافرتي پنج قاره
پيمايش دره درود 1398/09/22 باشگاه کوهيانه
پيمايش دره ازغد 1398/09/28 باشگاه کوهيانه
کوير ابوزيد آباد 1398/09/28 کروه کردشگري پرسه
قله تل انبار 1398/09/29 باشگاه کوهنوردي زريوان آزادشهر
دشت سردانسر 1398/09/29 باشگاه کوهنوردي آفاق