عنوان تاریخ اجرا برگزارکننده
پيمايش جنگلهاي فندقلو 1398/08/15 باشگاه کوهنوردي بهمن
سفر 2/5 روزه ي پيمايش جنگلي پينه خوار 1398/09/06 گردشگري پرسه
روستاي زينجناب 1398/08/17 باشگاه کوهنوردي ايلهام
تور vipطبس تا کال جني 2.5 روزه 1398/08/29 آژانس مهستان گشت
سرزمين رويايي اوپرت تلاقي جنگل و کوير 1398/08/15 آژانس گيلوا گشت پارسيان
توريک روزه درياچه عروس 1398/08/17 آژانس مسافرتي تفريحات پنج قاره
نوش آباد و كوير آران بيدگل 1398/08/23 دنياي ديگر پارس
تور يک روزه شاد و مهيج درياچه و جنگل شورمست 1398/08/17 آژانس مسافرتي تفريحات پنج قاره
تور يک روزه درياچه آويدار 1398/08/24 آژانس مسافرتي قصر ستاره آريا
تهرانگردي يک روزه 1398/08/17 علاءالدين تراول
کوير مرنجاب و شهر زيرزميني نوش آباد 1398/08/16 آژانس دنياي ديگر پارس
تور يکروزه شاد بندر انزلي 1398/08/17 آژانس مسافرتي تفريحات پنج قاره
تور يک روزه شهرستانک 1398/08/15 آژانس ماهبان گشت
تور يک روزه فيلبند برفراز ابرها 1398/08/17 آژانس مسافرتي آبي گشت
تور شاد يک روزه مجتمع تفريحى نمک آبرود و ساحل متل قو 1398/08/15 آژانس ليدوما گشت پارس
تور يکروزه جنگل اليمستان 1398/08/17 آژانس آبي گشت
تور يزد 1398/08/18 آژانس هميشه سفر
تور يک و نيم روزه دره رمل و کوير ابوزيد آباد 1398/08/16 آژانس جهان ساتر
تور يک روزه ماسوله و مرداب سراوان 1398/08/17 شرکت خدمات مسافرتي و گردشگري دنياي ديگر پارس
تور 1.5 روزه کوير بکر فخره و کوير ابوزيد آباد 1398/08/16 شرکت آتوسا دريانورد کيش