عنوان تاریخ اجرا برگزارکننده
تور کيش 1398/07/29 آژانس معراج گشت
آبشار ريوو وويسادار وساحل 1398/07/25 تبريز تور
ارتفاعات اوپرت 1398/07/25 گروه گردشگري پَرسه
مسير جنگلي و ديدار با آبشار زيباي کليره بندپي بابل 1398/07/18 گروه گردشگري پَرسه
قله تفتان (4050 متر ارتفاع) 1398/08/02 همنوردان پايتخت
کوير ابوزيدآباد کاشان 1398/08/02 گروه همراه طبيعت گرد
تور رياب تا قنات_قصبه گناباد 1398/07/18 باشگاه گردشگري فردوسي
تور ماسال تا ماسوله 1398/07/15 باشگاه گردشگري فردوسي
ارتفاعات درازنو کردکوي 1398/07/26 باشگاه کوهنوردي وطبعيت گردي بيلي داغ کلاله
دشت دريوک -آبشار کوهره 1398/07/26 باشگاه کوهنوردي زريوان آزادشهر
تور يكروزه آبشار لاتون ( کلبه عمو خوشنود ) 1398/07/12 گروه طبيعت گردي آرتا گشت
تور 2.5 روزه کوير مصر اصفهان 1398/09/27 گروه طبيعت گردي دماوند تربت حيدريه
قله کليلاق (ارتفاع 2940 متر) 1398/07/19 گروه تور گردي دماوند تربت حيدريه
آبشار هاي دو قلوي زمرد 1398/07/25 باشگاه طبيعت گردي وگردشگري ايلهام تبريز
جنگل هاي پيرداود 1398/07/19 باشگاه طبيعت گردي وگردشگري ايلهام تبريز
درياچه مارميشو 1398/07/12 باشگاه طبيعت گردي وگردشگري ايلهام تبريز
دشت جهان نما. کلبه مشت صفر 1398/07/26 باشگاه کوهنوردي آفاق
آبشارهاي اوشرشره شفيع آباد فندرسک (خان ببين) 1398/07/19 باشگاه کوهنوردي وطبعيت گردي بيلي داغ کلاله
جنگلهاي علي آباد منطقه کليبر 1398/07/26 باشگاه کوه نوردي سايمان
قله قلعه دختر 1398/07/19 همنوردان پايتخت