عنوان تاریخ اجرا برگزارکننده
کليساي سنت استپانوس و آبشار آسياب خرابه 1398/11/25 باشگاه سايمان
چشمه پنج افرا 1398/11/25 آژانس مسافرتي کهکشان
پيمايش پنج دره 1398/11/25 باشگاه کوهيانه
تور جزيره زيباي قشم 1398/11/19 باشگاه کوهيانه
قلعه رودخان و ماسوله 1398/11/23 باشگاه کوه نوردي سايمان
رودخانه سبز سفيد چشمه دلند 1398/11/18 باشگاه کوهنوردي وطبعيت گردي بيلي داغ کلاله
سرعين 1398/11/21 باشگاه طبيعت گردي وگردشگري ايلهام تبريز
مرداب خزه اي و رودخانه سبز .آبشار شيرآباد 1398/11/24 پارسيان گشت گلستان (گروه ققنوس)
تور کوير مصر 1399/01/13 پارسيان گشت گلستان (گروه ققنوس)
همايش فارسيان قانچي به دشت مرکوه (ماران کوه) 1398/11/18 باشگاه کوهنوردي و طبيعت گردي بيلي داغ
چهلمير 1398/11/18 باشگاه کوهنوردي تيوان درگز
قله طلا 1398/11/18 همنوردان پايتخت
تور کوير مصر 1398/11/21 باشگاه گردشگري فردوسي
قله شاهوار (بام استان سمنان) 1398/11/18 کوهنوردي آواي سبز گلستان
سفر يک روزه آبشار آسياب خرابه وبازار مرزي جلفا 1398/11/18 تبريز تور
تور برف بازي (سر علي آباد توسکستان) 1398/11/25 آژانس پارسيان گشت گلستان(گروه ققنوس)
تور خاص گلفشان نفتليجه 1398/11/17 آژانس پارسيان گشت گلستان(گروه ققنوس)
پيمايش و بازديد کوير اردمه نيشابور 1398/11/18 باشگاه کوهيانه
ارتفاعات پيشکوه 1398/11/15 طبيعت گردي دماوند تربت حيدريه
کرمان گردي 1398/11/21 گروه گردشگري پَرسه