عنوان تاریخ اجرا برگزارکننده
قله ورجين - ارتفاع 3000 هزار متر 1398/11/11 گروه همنوردان پايتخت
سرعين 1398/11/10 باشگاه کوهنوردي و طبيعت گردي ايلهام
برنامه يکروزه صعود قله  ارژنگ 1398/11/04 باشگاه کوهنوردي همگام باطبيعت
آبشار يخ زده سردابه -يدي بولوک 1398/11/04 باشگاه کوهنوردي و دوچرخه سواري اولدوز
صعود قله شجاع الدين (يخبند) 1398/11/03 باشگاه کوهنوردي ماهين
صعود قله دارآبادارتفاع3200 1398/11/04 باشگاه کوهنوردي ماهين
اوبن به قرن آباد 1398/11/04 باشگاه کوهنوردي پيشگام گرگان
آبشار خور 1398/11/04 گروه کوهنوردي تهران کوه
پيمايش جنگل لاکمر و صعود به قله عباسعلي 1398/11/04 گروه کوهنوردي ناروَن
تور يک روزه قم 1398/11/04 گروه ناروَن
جنگل جعفرآباد 1398/11/04 آژانس مسافرتي دايلار گشت
صعود به قله کلکچال (همراه با آموزش اصول کوهپيمايي و يخ برف براي افراد مبتدي) 1398/11/04 کوهنوردي دوبيسل
پيمايش زمستاني اردمه خلج 1398/11/04 باشگاه کوهيانه
پارک ملي توران 1398/11/09 شرکت گردشگري البرزمن
تور تنگه بوچير 1398/11/07 شرکت گردشگري البرزمن
تور استون آباد 1398/09/29 جمه صب (آژانس گردشگري مايان)
تور باران کوه 1398/10/06 جمه صب (آژانس گردشگري مايان)
آبگرم لاويج 1398/10/06 جمه صب (آژانس گردشگري مايان)
باغ گل نرگس 1398/10/20 جمه صب (آژانس گردشگري مايان)
روستاي فارسيان 1398/10/27 جمه صب (آژانس گردشگري مايان)